ĐÀO TẠO KIỂM SOÁT NỘI BỘ

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo kiểm soát nội bộ của FAT sẽ giúp chủ doanh nghiệp, ban kiểm soát, ban lãnh đạo doanh nghiệp biết được vai trò quan trọng của hệ thống kiểm soát nội bộ, cũng như biết cách xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp để phòng ngừa rủi ro và thất thoát trong doanh nghiệp. Đào tạo các kiến thức và kỹ năng kiểm soát nội bộ từ tổng quan cho đến chi tiết. Khóa học kiểm soát nội bộ giúp học viên hệ thống và cập nhật kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, xử lý tốt các tình huống thực tế trong đơn vị. Kiểm soát các chu trình kinh doanh chủ yếu, giảm thiểu được các gian lận và sai sót và có biện pháp phòng ngừa gian lận và sai sót một cách hiệu quả nhất.

THÔNG TIN CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

Mục tiêu khóa học

Khóa học sẽ trang bị cho học viên:

  • Hiểu biết về các rủi ro về hệ thống kiểm soát nội nộ, rủi ro tuân thủ và rủi ro hoạt động mà  doanh nghiệp có thể gặp phải.
  • Xác định điểm quan trọng trong một hệ thống kiểm soát nội bộ theo chuẩn Quốc tế: Nguyên tắc bất kiêm nhiệm, nguyên tắc lợi ích – chi phí,…
  • Cách thức xây dựng các quy trình kiểm soát thông qua các tình huống thực tế với các ngành kinh doanh khách nhau.
  • Áp dụng chiến lược kiểm soát và giám sát quá trình thực hiện.
  • Thiết lập hệ thống thông tin phản hồi và ra quyết định nhanh chóng.

Đối tượng tham gia khóa học

  • Kiểm toán nội bộ của các công ty, tập đoàn, ngân hàng…
  • Thành viên của ban kiểm soát.
  • Cán bộ nhân viên thuộc bộ phận tài chính kế toán.
  • Những người muốn tìm hiểu và nâng cao kiến thức chuyên môn về kiểm soát nội bộ.

Kỹ năng đạt được

Học viên nắm được việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ, nhận diện rủi ro, đưa ra các hoạt động kiểm soát, xây dựng quy trình kiểm soát các chu trình kinh doanh chủ yếu.

Nội dung chương trình đào tạo

1. Tổng quan về kiểm soát nội bộ

– Định nghĩa về kiểm soát nội bộ.

– Lịch sử phát triển của kiểm soát nội bộ.

2. Gian lận và biện pháp phòng ngừa gian lận

– Định nghĩa về gian lận và sai sót.

– Các công trình nghiên cứu về gian lận.

– Những phương pháp gian lận phổ biến trên báo cáo tài chính.

3. Khuôn mẫu hệ thống kiểm soát nội bộ

– Môi trường kiểm soát.

– Đánh giá rủi ro.

– Hoạt động kiểm soát.

– Thông tin và truyền thông.

– Giám sát.

4. Kiểm soát các chu trình kinh doanh chủ yếu

– Kiểm soát chu trình mua hàng, tồn trữ và trả tiền.

– Kiểm soát chu trình bán hàng – thu tiền.

– Kiểm soát chu trình tiền lương.

– Kiểm soát tiền.

– Kiểm soát tài sản cố định.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected!