Tư vấn bán doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn bán doanh nghiệp do FAT cung cấp cho các doanh nghiệp bao gồm:.

 • Phân tích danh mục đầu tư của doanh nghiệp.
 • Đánh giá các chiến lược thoái vốn.
 • Chuẩn bị cho doanh nghiệp thoái vốn.
 • Triển khai một quy trình thoái vốn hiệu quả.
 • Giảm thiểu các rủi ro giao dịch.
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động của phần doanh nghiệp còn giữ lại.

FAT thực hiện dịch vụ dựa trên các mục tiêu cơ bản như sau:

 • Xây dựng chiến lược cho danh mục đầu tư: Hỗ trợ khách hàng phân tích giá trị hiện tại và tiềm năng của danh mục đầu tư, phát triển các phương án thoái vốn, đánh giá bối cảnh kinh doanh bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp bên cạnh các phương án tiềm năng có thể hỗ trợ cho các phương án thoái vốn của khách hàng.
 • Phương án thoái vốn: Hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn phương pháp định giá, xác định và sàng lọc đúng người mua, thay mặt khách hàng liên hệ với bên mua, điều chỉnh giá trị của doanh nghiệp sao cho phù hợp với kỳ vọng của bên mua và đảm bảo khách hàng có đủ các thông tin cần thiết.
 • Chuẩn bị thoái vốn: Đảm bảo cho các nhà đầu tư của khách hàng sẽ có đầy đủ thông tin cần thiết và giảm thiểu tối đa bị thất thoát giá trị trong giai đoạn chia, tách, bán doanh nghiệp. FAT sẽ thực hiện phân tích cơ cấu mua bán hợp lý nhất và phác thảo các bước cần thiết giúp nhà thầu nắm được những vấn đề về chi phí cũng như lợi nhuận tiềm năng.
 • Triển khai thương vụ: Hỗ trợ khách hàng lập chiến lược quản lý thương vụ bằng cách lập kế hoạch phân tách doanh nghiệp kỹ lưỡng, xác định thông tin theo yêu cầu của nhà đầu tư cũng như các quy định liên quan. Hỗ trợ đánh giá mức giá đề xuất và đảm bảo giá trị thương lượng mang lại ưu thế cho khách hàng.
 • Kết thúc thương vụ: FAT kiểm soát quá trình kết thúc thương vụ bằng cách chuẩn bị danh sách các hoạt động để tiến hành kết thúc thương vụ, xác định các yêu cầu về pháp lý, củng cố các kế hoạch phân tách doanh nghiệp và xác định những vấn đề mà bên mua cần hỗ trợ.

FAT giúp khách hàng kết thúc thương vụ một cách hiệu quả, đạt được kết quả thực tiễn bằng cách hỗ trợ chuẩn bị các tài liệu đóng thương vụ, giúp nhà đầu tư hoàn thành hợp đồng chuyển giao (TSAs) và thực hiện kế hoạch giảm thiểu chi phí còn lại trong hoạt động kinh doanh của phần còn lại của doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected!