LÀM LẠI SỔ SÁCH KẾ TOÁN

1. Làm lại sổ sách kế toán chính xác, nhanh và uy tín

Làm sổ sách kế toán là việc hạch toán kế toán, ghi sổ các chứng từ kế toán, lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán.

Để làm sổ sách kế toán chính xác, ngoài thông tin đầu vào là các hóa đơn, chứng từ để ghi sổ kế toán phải phản ánh chính xác nghiệp vụ phát sinh, thì nghiệp vụ của nhân viên kế toán, nghiệp vụ của người trực tiếp làm sổ sách kế toán giữ một vai trò quan trong.

Hiện nay nhiều doanh nghiệp nhân viên kế toán THIẾU kinh nghiệm kế toán do đó không có khả năng làm sổ sách kế toán chưa chính xác. Khi làm sổ sách kế toán không chính xác thì dẫn đến Báo cáo tài chính và cáo quyết toán thuế sẽ không chính xác, doanh nghiệp sẽ có khả năng bị phạt và bị truy thu thuế khi cơ quan thuế thực hiện quyết toán thuế, kiểm tra hoặc thanh tra thuế.

Các dấu hiệu bất thường trên báo cáo tài chính

 • VAT âm liên tục, hàng tồn kho tăng mà lượng nhập cũng tăng
 • Doanh thu nhỏ hơn giá vốn, lợi nhuận gộp âm
 • Lãi gộp các năm biến động bất thường
 • Tài khoản công nợ có số dư liên tục qua các năm
 • Các chỉ tiêu doanh thu, lương, thanh toán tiền hàng không khớp báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Doanh thu và thu nhập khác chênh lệch nhiều so với tờ khai thuế giá trị gia tăng
 • Phát sinh bên lương không khớp với tờ khai quyết toán thuế TNCN

Các chi phí không hợp lệ trên báo cáo tài chín

 • Tiền lương giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không hợp lệ
 • Chi phí đi vay trong khi quỹ tiền mặt dư lớn
 • Chi phí thuê nhà, thuê xe không đủ hồ sơ
 • Tiền lương nhân công sai quy định
 • Chi phí khấu hao không đủ điều kiện và các khoản chi phí khác.
 • Trích trước chi phí, dự phòng để đẩy chi phí

Kê khai sai thuế giá trị gia tăng

 • Không phân bổ VAT dùng chung cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế
 • Không xuất hoá đơn đầu ra đối với quà tặng
 • Không biết lập tờ khai bổ sung dẫn tới bị từ chối tờ khai.

Làm sao khi báo cáo tài chính bị sai?

 • Rà soát hết các lỗ hổng của sổ sách kế toán
 • Bỏ các khoản chi phí không hợp lệ ra khỏi sổ sách
 • Tìm kiếm các khoản chi phí hợp lệ phù hợp với doanh nghiệp
 • Hạch toán các khoản chi phí hợp lệ vào sổ sách
 • Lập lại báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế
 • Nộp lại tờ khai thuế thu nhập cá nhân (nếu tờ khai thuế TNCN bị ảnh hưởng).

2. Quy trình dịch vụ làm lại sổ sách kế toán của FAT

 • Khảo sát qua trao đổi với Doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu.
 • Khảo sát qua sổ sách chứng từ, báo cáo để nhận diện, đánh giá vấn đề nội tại.
 • Tổng hợp những vấn đề, dự tính thời gian thực hiện, lộ trình thực hiện.
 • Báo phí và ký hợp đồng để thực hiện.
 • Thực hiện làm lại sổ sách kế toán
 • Họp báo cáo tổng kết bằng văn bản.
 • Bàn giao sổ sách kế toán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected!