Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN liên quan Covid-19

Ngày 27/10/2021, Tổng cục Thuế có Công văn 4110/TCT-DNNCN về chính sách thuế đối với khoản chi phí liên quan đến dịch Covid-19.

Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN liên quan Covid-19

Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) nhận được văn bản của Đại sứ quán Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam và Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với các khoản chi phí liên quan đến dịch Covid – 19.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) có ý kiến như sau:

Các khoản chi phí sau đây được tính vào chi phí được trừ khi thuế TNDN và không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động:

Các khoản chi phí cách ly y tế do dịch Covid-19 ở trong nước và tại nước ngoài đối với trường hợp đi công tác tại nước ngoài (chi phí tiền ăn, tiền ở; chi phí xét nghiệm Covid-19; chi phí đưa đón từ nơi nhập cảnh vào Việt Nam hoặc từ nơi phát hiện đối tượng phải thực hiện cách ly y tế đến cơ sở cách ly y tế; chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế; …) để thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Các khoản chi phí xét nghiệm Covid-19 hoặc mua kit xét nghiệm Covid-19 cho người lao động, chi phí mua các thiết bị cho người lao động nhằm bảo vệ người lao động khỏi nguy cơ lây nhiễm trong quá trình làm việc;

Các chi phí ăn, ở của người lao động ở tại doanh nghiệp hoạt động theo phương án “3 tại chỗ”.

Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) xin lưu ý rằng các khoản chi phí nêu trên phản ánh thực tế phát sinh và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo đúng quy định của pháp luật.

Công văn 4110/TCT-DNNCN được ban hành ngày 27/10/2021.

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat-binh-luan-gop-y/38177/chi-phi-duoc-tru-khi-tinh-thue-tndn-lien-quan-covid-19

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected!