Tư vấn lập phương án dòng tiền và phương án tài chính tối ưu

Đảm bảo cơ cấu vốn và thỏa thuận cấp vốn phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp là nội dung cần thiết để hoạch định chiến lược của doanh nghiệp, đồng thời cũng thúc đẩy giá trị cho các đối tác của doanh nghiệp.

Để đảm bảo phát triển bền vững, cần có một phương án tiếp cận mang tính chiến lược nhằm xác định mục tiêu tài chính và tìm hiểu các phương án tài chính của khách hàng, cả vay nợ lẫn góp vốn cổ phần. FAT hỗ trợ khách hàng một cách tích cực và xuyên suốt quy trình lập phương án tài chính, từ bước đánh giá và xây dựng chiến lược ban đầu cho tới giai đoạn triển khai. FAT sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc:

  • Xác định kế hoạch phát triển kinh doanh và các yêu cầu về huy động vốn.
  • Đánh giá cơ cấu vốn và lựa chọn cấp vốn tối ưu cho công việc kinh doanh.
  • Xác định những nguồn vốn tiềm năng.
  • Tiếp cận thị trường và đưa ra các phương thức đàm phán giúp khách hàng đạt được điều khoản cạnh tranh trên thị trường.
  • Xây dựng những chiến lược truyền thông gần gũi, sâu sắc với cổ đông và với các nhà cung cấp vốn.

Các bước tiếp cận của FAT trong quá trình tư vấn lập kế hoạch tài chính bao gồm:

  • Chiến lược và Cơ cấu nguồn vốn: Cơ cấu vốn nào là tối ưu cho doanh nghiệp để đảm bảo mang lại hiệu quả tối đa cho doanh nghiệp và các bên liên quan.

FAT sẽ đánh giá kế hoạch kinh doanh của khách hàng, mục tiêu tài chính và những yêu cầu về vốn để hỗ trợ khách hàng xây dựng một kế hoạch chiến lược dựa trên cơ cấu vốn của mình.

  • Nhận định phương án: Khách hàng có những phương án huy động vốn nào?

FAT sẽ đánh giá các mục tiêu huy động vốn chính, khả năng thanh toán và các lựa chọn cấp vốn hiện có để quyết định chiến lược kinh doanh thích hợp. Xác định các bước chuẩn bị có liên quan và các đối tác cấp vốn tiềm năng để tiếp cận và triển khai được chiến lược cấp vốn.

  • Triển khai thương vụ: Làm thế nào để khách hàng đạt được những điều khoản có lợi?

FAT giúp khách hàng đánh giá và xác định những yếu tố rủi ro trực tiếp với các cổ đông và các bên liên quan, tối ưu hóa sức ép cạnh tranh để đạt được điều khoản tốt nhất. Kết hợp hiệu quả giữa thiết lập cơ cấu thương vụ, thẩm định và quản lý các bên liên quan cùng với phát triển các kế hoạch dự phòng cho các tình huống bất ngờ.

  • Hoàn tất: Làm thế nào để khách hàng hoàn tất được thỏa thuận tài chính?

FAT hỗ trợ khách hàng đảm bảo việc triển khai các thương vụ, điều phối dòng vốn và nhận được sự chấp thuận từ các bên liên quan. Giúp khách hàng xây dựng một kế hoạch chiến lược khi thương thảo với các bên liên quan.

  • Luôn giữ liên lạc các bên liên quan: Làm thế nào khách hàng có thể quản lý việc liên lạc với các bên liên quan để duy trì việc cấp vốn?

FAT sẽ hỗ trợ khách hàng quản lý việc liên lạc với các đối tác cấp vốn. Giúp khách hàng xây dựng hoạt động kinh doanh và chiến lược kinh doanh sát với mong muốn của các nhà đầu tư, và cung cấp những dịch vụ cần thiết để doanh nghiệp có thể thương thảo với các bên liên quan một cách hiệu quả.

Đội ngũ tư vấn của FAT sẽ hỗ trợ khách hàng trong toàn bộ các giai đoạn huy động vốn. Khách hàng sẽ nhận được những tư vấn thực tế, trung thực và giá trị để có thể đưa ra các quyết định chiến lược và đạt được mục tiêu mong muốn. Thông qua việc công khai các thông tin kịp thời và chính xác, FAT cũng góp phần giúp khách hàng xây dựng và củng cố sự niềm tin của các bên liên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected!