Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Ngày 11/10/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 88/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Một số quy định nổi bật như sau:

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
  1. Đối tượng áp dụng Thông tư này là các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quy định của pháp luật về thuế.
  2. Các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc diện phải thực hiện chế độ kế toán nhưng có nhu cầu thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư này thì được khuyến khích áp dụng.
HỘ KINH DOANH ĐƯỢC LỰA CHỌN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

Theo Khoản 2 Điều 3, Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện chế độ kế toán hướng dẫn tại Thông tư này hoặc được lựa chọn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ cho phù hợp với nhu cầu quản lý và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

CHỦ HỘ KINH DOANH TỰ QUYẾT ĐỊNH NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN

Việc bố trí người làm kế toán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do người đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quyết định. Người đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thể bố trí cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của mình làm kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoặc bố trí người làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản kiêm nhiệm làm kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN MỚI

Theo quy định của Thông tư, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh áp dụng các chứng từ kế toán theo danh mục sau đây:

– Các chứng từ theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC gồm:

+ Phiếu thu: Mẫu số 01-TT;

+ Phiếu chi: Mẫu số 02-TT;

+ Phiếu nhập kho: Mẫu số 03-VT;

+ Phiếu xuất kho: Mẫu số 04-VT;

+ Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động: Mẫu số 05-LĐTL.

– Các chứng từ quy định theo pháp luật khác:

+ Hóa đơn;

+ Giấy nộp tiền và NSNN;

+ Giấy báo Nợ, Giấy báo Có của ngân hàng;

+ Ủy nhiệm chi.

Thông tư số 88/2021/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.

File thông tư: https://www.mediafire.com/…/FAT_Audit_TT_88_2021…/file

#FAT #Kiemtoan #Ketoan #Hokinhdoanh #Canhankinhdoanh

—————————————-

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TÀI CHÍNH FAT

80 Phạm Hữu Kính, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Tel: (84) 236 3886 668; Fax: (84) 236 3886 668;

Email: fat@fat.com.vn; Website: https://fat.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected!