Ông: NGUYỄN VĂN DŨNG

Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn

  • Kế toán viên cấp quốc gia (APC);
  • Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Kế toán;
  • Cử nhân tiếng Anh.

Kinh nghiệm

  • Hơn 6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, tư vấn thuế, đào tạo và tư vấn tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC và Công ty TNHH Kiểm toán KSI Việt Nam;
  • Hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác Hầm Đường bộ Hải Vân và Kế toán trưởng tại Công ty CP Licogi 10;
  • Hơn 2 năm kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc tại Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán và Tư vấn Thuế A&T;
  • Kinh nghiệm phụ trách, chỉ đạo và kiểm soát chất lượng nhiều cuộc kiểm toán tại các tập đoàn, tổng công ty, công ty niêm yết và công ty đại chúng quy mô lớn, công ty có vốn đầu tư nhà nước, vốn đầu tư nước ngoài. Một số khách hàng điển hình: Công ty CP Mai Linh Nam Trung Bộ, Mai Linh Tây Nam Bộ, Mai Linh Đông Nam Bộ thuộc Tập đoàn Mai Linh, Công ty Cổ phần Fococev Việt Nam, Công ty CP Thương mại Và Đầu tư Phát triển Miền núi Quảng Nam, Công ty TNHH Thái Việt Agri Group, Tổng Công ty Cổ Phần Y tế Danameco, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ Nữ Đà Nẵng, Bệnh viện Minh Thiện Tam Kỳ Quảng Nam…