Ông: NGUYỄN THÀNH TRUNG

Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Ban Kiểm soát chất lượng

Trình độ chuyên môn

  • Kiểm toán viên cấp quốc gia (CPA);
  • Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán.

Kinh nghiệm

  • Hơn 8 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, tư vấn thuế, đào tạo và tư vấn tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, giữ chức vụ cao nhất là Chủ nhiệm Kiểm toán BCTC;
  • Hơn 2 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò Trưởng Phòng Kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Miền Trung;
  • Hơn 2 năm kinh nghiệm làm việc với vị trí Kế toán trưởng tại Công ty TNHH TMDV Diệp Phúc Lợi;
  • Lãnh đạo Phòng Kiểm toán BCTC và quản lý toàn bộ khách hàng thuộc phòng phụ trách;
  • Kinh nghiệm phụ trách, chỉ đạo và kiểm soát chất lượng nhiều cuộc kiểm toán tại các tập đoàn, tổng công ty, công ty niêm yết và công ty đại chúng quy mô lớn, công ty có vốn đầu tư nhà nước, vốn đầu tư nước ngoài. Một số khách hàng điển hình: Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, Công ty CP Đường Quảng Ngãi, Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam, Tổng Công ty Khánh Việt, Công ty CP Sông Đà 4, Công ty CP Sông Đà 7, Công ty CP Sông Đà 7.4, Công ty CP Sông Đà 505, Công ty CP Sông Đà 10.1…