Ông: NGUYỄN HỮU HÒA

Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn

  • Kiểm toán viên cấp quốc gia (CPA);
  • Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Kế toán;
  • Cử nhân tiếng Anh thương mại;
  • Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của Tổng cục Thuế.

Kinh nghiệm

  • Hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, tư vấn thuế, đào tạo và tư vấn tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, giữ chức vụ cao nhất là Chủ nhiệm Kiểm toán BCTC;
  • Hơn 2 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò Trưởng Ban kiểm soát chất lượng tại Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Miền Trung;
  • Hơn 2 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò cán bộ lãnh đạo Phòng Kế toán tại một số đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Sun Group và Công ty CP Tổng Công ty MBLand;
  • Kinh nghiệm phụ trách, chỉ đạo và kiểm soát chất lượng nhiều cuộc kiểm toán tại các tập đoàn, tổng công ty, công ty niêm yết và công ty đại chúng quy mô lớn, công ty có vốn đầu tư nhà nước, vốn đầu tư nước ngoài. Một số khách hàng điển hình: Công ty CP Đường Quảng Ngãi, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam, Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hồ Chí Minh, Công ty CP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi, Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG, Công ty Luật TNHH KPMG, Công ty CP Petec Bình Định, Công ty TNHH Trồng rừng Quy Nhơn, Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim Đà Nẵng, Chương trình Hạnh phúc Quảng Trị, Công ty TNHH Thủy sản Australis Việt Nam, Công ty Cổ phần Vinaconex 25…